Евро проект № BG16RFOP002-2.073-24192

  Проект № BG16RFOP002-2.073-24192 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

  Проектът на САМ-КИНТИ ЕООД се реализира по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., в рамките на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19” и е на обща стойност 10 000,00 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% – 8 500,00 лв. финансирани от ЕС и 1 500,00 лв. – от националния бюджет.

  Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца /29.09.2020 г. – 29.12.2020 г./

  Цели на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

  Свали PDF приложение : Евро проект № BG16RFOP002-2.073-24192

  To Top