ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЗАТОРИ ЗА ГЪСТИ ТЕЧНОСТИ, ДОЗАТОРИ ЗА САЛАТИ И ДР.