Правни известия

  Опровержение
  САМ – КИНТИ ЕООД се опитва да поддържа актуалния сайт възможно най-актуален и възможно най-точен; въпреки това той отхвърля всяка пряка и непряка отговорност към потребителите и всяка друга трета страна за загуба, пряка, случайна, последваща или косвена, както и за загуба или корупция на данни, загуба на печалба, репутация, бизнес или възможности, за потенциални неточности, грешки и пропуски в съдържанието или данните, публикувани на уебсайта или във връзка с използването му или липсата на достъп до уебсайта или неговото съдържание или достъпа до сайтове на трети страни от нашия уебсайт чрез хипервръзки или от използване на тези връзки и тяхното не функциониране или дори към съдържанието, до което се осъществява достъп чрез тези връзки. САМ – КИНТИ ЕООД се задължава да премахне при получаване на известия възможно най-бързо всяко съдържание, за което безвъзвратно смята, че е вредно или което е обявено за такова от компетентния орган на съдебната власт. Текущият раздел на сайта може да бъде променен по всяко време. От потребителите зависи да се обновяват. Използването на уебсайта представлява пълно и безусловно приемане на посочените по-горе клаузи.

  Използване на сайта
  В никакъв случай САМ – КИНТИ ЕООД не може да носи отговорност за загуби от какъвто и да е характер, причинени пряко или косвено от достъп до уебсайта, от невъзможността или невъзможността за достъп до него, чрез вашето упование и използване на съдържащите се в него данни. САМ – КИНТИ ЕООД ще актуализира сайта, но не може да гарантира пълнотата или точността на съдържащата се в него информация.  САМ – КИНТИ ЕООД си запазва правото да променя съдържанието на уебсайта и юридическите бележки в момента във времето без предварително уведомяване.

  Достъпът до свързаните външни уебсайтове

  САМ – КИНТИ ЕООД не носи отговорност за уебсайтове, които са достъпни чрез хипервръзки в неговия уебсайт, които са просто достъпни като услуга за интернет потребителите. Фактът, че САМ – КИНТИ ЕООД предоставя тези връзки на разположение, не предполага одобрението на тези уебсайтове и САМ – КИНТИ ЕООД отказва всяка отговорност за тяхното качество, съдържание и дизайн. Следователно САМ – КИНТИ ЕООД не носи отговорност по никакъв начин за информацията, получена от потребителя чрез достъп до уебсайтовете, свързани с САМ – КИНТИ ЕООД . Поради тези причини само собствениците на тези уебсайтове, които са достъпни въз основа на условията на техните собственици, трябва да носят отговорност за верността на съдържащата се в тях информация.

  Авторско право
  Страниците на този уебсайт заедно с публикуваното им съдържание (текст, дизайн, файлове, изображения и друга информация) са защитени от действащото законодателство, което носи разпоредби относно авторското право (Закон № 633/41) и правата върху индустриалната собственост. Съдържанието на уебсайта е само за лична употреба, а не за търговска употреба; следователно съдържанието не може да се копира, възпроизвежда, публикува, изтегля, публикува, препраща или разпространява по никакъв начин, освен в случаите на просто съхранение на данни на терминал за лична употреба, а не за търговски цели. Дори в случай на лична употреба, указанията и / или споменаването на собствеността върху използваното съдържание трябва да се запазят непокътнати. Всеки продукт или компания, споменати в този уебсайт, са търговски марки, принадлежащи на съответните им собственици или притежатели и могат да бъдат защитени от патенти и / или авторски права, предоставени или записани от определените органи. Следователно те могат да бъдат изтеглени или използвани само за лични цели, а не за търговска употреба: следователно нищо не може да бъде напълно или частично копирано, модифицирано или препродадено с цел печалба или за получаване на някаква полза. Използването, публикуването, разпространението и включването на публикуваното съдържание на уебсайтове в други интернет сайтове е забранено, освен когато е изрично разрешено от собствениците на авторските права на същото съдържание. Уебсайтът може да съдържа хипервръзки към други интернет сайтове;  САМ – КИНТИ ЕООД няма контрол върху съдържанието на тези уебсайтове и следователно не поема никаква отговорност във връзка с истинността, надеждността, точността,

  Поверителност
  Личните данни и информация, които се съхраняват по време на процеса на регистрация, са предмет на политика за поверителност.

  To Top