ЕВРО ПРОЕКТ № BG16RFOP002-2.089-4901

Проект: BG16RFOP002-2.089-4901, Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19;

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал
за българските малки предприятия,
реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.,
за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: САМ-КИНТИ ЕООД

Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско
и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 29.10.2021 г.
Край: 29.01.2022 г.

ЕВРО ПРОЕКТ № BG16RF0P002-2.073-24192

Проект № BG16RFOP002-2.073-24192 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Проектът на САМ-КИНТИ ЕООД се реализира по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., в рамките на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19” и е на обща стойност 10 000,00 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% – 8 500,00 лв. финансирани от ЕС и 1 500,00 лв. – от националния бюджет.

Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца /29.09.2020 г. – 29.12.2020 г./

Цели на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Свали PDF приложение : Евро проект № BG16RFOP002-2.073-24192 

Bulgarian BG English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Romanian RO Russian RU Spanish ES